Ana Sayfa » Dernekler
Bursa Giresunlular Başkanı Üzeyir Aktaş Konuştu
28 Kasım 2013 Perşembe 14:03
Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Orman Mühendisi Üzeyir Aktaş, Erdal Avcı'ya konuştu.

 

BURSA GİRESUNLULAR DERNEĞİ BAŞKANI

 

     ÜZEYİR AKTAŞ İLE YÜZ YÜZE

 

ERDAL AVCI'NIN RÖPORTAJI 

 

Bilindiği üzere son günlerde Bursa’da Giresun kamuoyunda Federasyon süreci hakkında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Giresun Havadis Gazetesi olarak toplumumuz üzerindeki bilgi kirliliğini kaldırmak için üzerimize düşen görevi yerine getirerek, Federasyon süreci hakkındaki gelişmeleri konunun muhataplarına soruyoruz. İlk olarak Bursa’daki Giresunluların Federasyonlaşması için çalışmalara başlayan Bursa Giresunlular Derneği yönetim kurulu başkanı Orm.Müh. Üzeyir Aktaş bey’e soruyor, onun […]

 

Bilindiği üzere son günlerde Bursa’da Giresun kamuoyunda Federasyon süreci hakkında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Giresun Havadis Gazetesi olarak toplumumuz üzerindeki bilgi kirliliğini kaldırmak için üzerimize düşen görevi yerine getirerek, Federasyon süreci hakkındaki gelişmeleri konunun muhataplarına soruyoruz. İlk olarak Bursa’daki Giresunluların Federasyonlaşması için çalışmalara başlayan Bursa Giresunlular Derneği yönetim kurulu başkanı Orm.Müh. Üzeyir Aktaş bey’e soruyor, onun ağzından cevaplarını alıyoruz. İkinci röportajımızı da konunun diğer muhatabı Hüseyin Güvendi Bey ile gerçekleştirip sizleri aydınlatmaya çalışacağız…

 

 

Avcı; Sn. Başkan ilk olarak Bursa Giresunluların Federasyonlaşma süreci nasıl başladı?

 

Aktaş; Bununla alakalı defa etle açıklamalar yapmıştım. Bu süreci Dernek yönetimine geldiğimiz 2010 yılından beri yürütüyoruz. Kamuoyuna İlk defa Holiday INN otelinde yaptığımız kahvaltı programında yapmıştık. Her şeye rağmen sonuca az kaldı.

 

Avcı; Radyolarda, gazetelerde Giresunlular Derneği öncülüğünde Giresunlular Federasyonun kurulduğu yazıldı, anlatıldı. Giresunlular Derneği öncülüğünde başlatılan Federasyon çalışmalarında resmi müracaat yapıldı mı?

 

Aktaş; Doğrudur. Halkımızı bilgilendirmek, katılımlarını sağlamak amacıyla her yolu kullanıyoruz. Giresunlular derneğinin öncülüğünde devam eden ve tüm dernekleri de kucaklayan temsil gücü yüksek bir kurumsallaşma modelini yürütüyoruz. Ancak bu sürece kendi egoları yüzünden takoz koymak isteyenler var. Federasyonlaşma sürecine giren dernekler aslında iki defa olağanüstü genel kurul yapmalıdır. İlk genel kurulunda Federasyona girme ve kurulacak federasyonun kurucu kuruluna bir tane kurucu üye seçmek için yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylandığı, daha sonra tüzüğün yazılmasıyla her derneğin delege sayısı belirlendikten sonra ikinci olağanüstü genel kurul yapılması ve delege seçimlerinin yapılması gerekiyor. Yürüttüğümüz süreç içerisinde önce derneklerden oluşan komisyonca tüzük hazırlandı, Derneklerin delege sayıları netleşti, kesin olarak kurucu kurulunda olacak denekler netleştikten sonra her derneğimizin yönetim kurulu kurucu üye olarak dernek başkanlarını uygun gördüler. Kurucu kurulu arasında görev dağılımı yaptık ve kamuoyuyla paylaştık. Tüm bu işlemleri tek bir genel kurulda yapmak için resmi süreci beklettik. Ay sonunda tüm genel kurullar tamamlanmış olacaktır. Kütük numarasıyla dernekçilik olmaz. Bursa’da 3.000 adet dernek kütüğü var. Ses getiren üç beş kütük numarası var bunların başında ise Giresunlular Derneği geliyor. Bundan sonra da Giresunlular Federasyonu olacak. Burada dikkat edilmesi gereken sürecin nasıl yürütüldüğü, yasal mevzuatlara ve şeffaflığa ne ölçüde riayet edilip edilmediğidir. Kurucu kurulunda yer almayan bazı derneklerimiz ilerleyen süreçte federasyonun ilk genel kurulundan önce delegelerini belirleyip federasyona katılabilir. Varsa muhalefetliklerini Federasyonun ilk genel kurulunda gösterebilirler.

 

Avcı: Giresunlular Derneği önlüğünde başlatılan Federasyonlaşma süreci devam ederken, genel bir toplantı yapılmış ve Federasyonun kurulma sürecine katkı sağlanması için yemeğe katılan derneklerin oy birliği ile komisyon kurulmasına karar verilmişti. Kurulan komisyonun almış olduğu karar sonrasında, sizin komisyonun alacağı kararları saymadığınız iddia ediliyor? Bu doğrumu dur?

 

Aktaş; Burada meseleye hangi pencereden bakıldığı önemlidir. İlk önce 15 derneğin katılımıyla İl derneğinde bir toplantı yaptık ve tüm derneklerin ortak mutabakatıyla İl derneğinin öncülüğünde bu sürecin yürütüleceğine ve her dernekten eşit sayıda kişilerin oluşturacağı bir komisyonun kurulmasına karar verildi. Bu komisyon sadece tüzüğü hazırlayacak ve sürecin şeffaflığını ve resmiyetini takip edecekti. Federasyon başkanını belirleme gibi bir yetki verilmemiştir. İkinci toplantı ise Sayın vekilimizin davetlisi olarak yemeğe çağrıldık. Burada 11 dernek başkanı vardı. Komisyon kurulsun mu önerisi oylandı ve el kaldırdık. El kaldırdıktan sonra, ne yazık ki herkesin kabul ettiği mutabakat metni hiçe sayılarak komisyonun şekli ve yetkileri tekrardan belirlenmeye çalışıldı. Kurulmaya çalışılan komisyon, Federasyona üye olacak derneklerden hiçbir temsilci alınmayarak, kişisel tercih üzerine kurulmak istendi. Kurulmaya çalışılan komisyonun bazı üyeleri, Federasyon başkanını belirlemeye, resmi mevzuatları teferruat olarak gören bir duruş ortaya koyuldu. Buna itirazımız oldu ve doğruları anlatmaya çalıştık ama sağlıklı tartışma ortamı olmadığından iş polemiğe girmeye başladı ve sustuk. Yönetim kurulumuza son gelişmeleri anlattık ve yönetim kurulundan en son 15 dernekle birilikte aldığımız süreci takip etme kararı çıktı. Çıkan kararı yazılı olarak oluşturulmaya çalışılan heyete verdik. O saatten beri aynı fikriyatta olan derneklerimizle süreci devam ettirdik. Bu derneklerden iki tanesi resmi mevzuatlarını tamamladıktan sonra katılmak üzere kurucu kurulana katılamadı. Atamayla iş yapmak isteyen dernek başkanlarını eninde sonunda kendi genel kurulları gereken cevabı verecektir. Daha nereye kadar kaçılacak. Her şey açık beyan ortada, Ama görmek için göz lazım, duymak için kulak lazım, konuşmak için dil lazım, bunların hepsi olsa da cesaret olmayınca, bencilliğin esaretine girince hiçbiri gerçekleşmez.

 

Avcı; Bursa’da Giresunlular Camiasında Muhalefet Kültürünü nasıl buluyorsunuz. Sizce yeteri kadar etkili mi?

 

Aktaş; Muhalefet yapıcı olursa bir anlam taşır. Diğeri türlü olursa ya hakarete ya da bölücülüğe girer. Giresunlularda muhalefet kültürünün tam olarak gelişmediğini bazı arkadaşlarımızın muhalefetlikten anladıkları bölerek, parçalayarak yönetmek olduğunu düşünüyorum. Bu politikanın Giresunlular için geçmişte kalan basit kasaba politikasıdır. Her zaman hedeflenen sonucu vermez. Bursa’da ise bu tarz muhalefetin artık sonuç alması hayal ürününden ileri gidemez. Bazı çıkar odakların hedeflerine ulaşmalarına Giresunlu hemşerilerimizin Giresun sevdası ve hakikat geçit vermez. Başarılarımızın arkasında bazılarının hayal bile edemeyeceği bir güç var. O güç, Giresun sevdalılarının sahada olmasıdır. Maç saha kazanılır.

 

Avcı; Giresunlular Federasyonu süreci İl derneğinin öncülüğünde başlatıldı. Sizin öncülüğünüzde Giresunlular Federasyonu kurucu kurulunu belirlediniz. Bu süreç devam ederken diğer taraftan komisyondan bazı arkadaşların çalışması sonrasında resmi olarak bir federasyonun kurulduğunu sms yolu ile duyduk, bu konuda yorumunuz nedir?

 

Aktaş; Başlattığımız federasyonlaşma sürecinde gelinen noktada 7 tane ilçe ve köy derneklerimizle kurucu kurulunu oluşturduk ve genel kurullarımızdan delege seçimlerini ay sonuna kadar bitiriyoruz. Bir an önce federasyonun genel kurulunu yapacağız. Bunun dışında 9 tane daha ilçe ve köy derneği var bu derneklerden sadece 5 derneğinin başkanı kesin olarak İl derneğinin öncülüğünde yürütülen federasyon sürecine katılamayacaklarını açıkça beyan ettiler. Diğer 4 dernek süreç içerisinde gerekli resmi mevzuatlarını tamamlayarak katılacaklarsa İl derneğinin yürüttüğü sürece dahil olacaklarını bizlerle paylaştılar. Aldıkları karara saygı duyuyoruz. Zaten 5 dernek de il derneğinden hariç ikinci bir federasyonlaşma sürecine girdiler. Gözden kaçırdıkları bir durum var federasyonlar, dernek başkanların rızasıyla kurulan veya federasyon başkanını atayan bir kurum değildir. Mesela bu derneklerin kaç tanesi genel kurul yaparak, yönetimlerini, üyelerini bilgilendirerek şeffaf bir şekilde süreci yürüttü. Acaba genel kurul yapıp genel kurulda üyelerine şu soruyu sordular mı? “Sayın üyelerimiz, İl derneğinin öncülüğünde yürütülen federasyonlaşma sürecine mi katılalım, yoksa ikinci bir federasyon mu kuralım” Kişisel egoları tatmin etmeye yönelik bir çalışmanın başarıya ulaşması mümkün değildir. İkinci oluşum içerisine girmiş derneklerden birinde, yönetiminden birçok yöneticinin haberi olmadan, yönetimden imza alınırken açıklayıcı bilgi verilmediği imza çoğunluğu sağlanmaya çalışılmıştır. İl derneğinden farklı ikinci bir federasyon kuruyoruz bilgisi birçok yöneticiye bilgi verilmemiş. Üyeleri zaten dikkate alan yok. Diğer bir dernek ise, yönetiminin İl derneğinin yürüttüğü sürece dahil olmak için aldıkları karara rağmen başkanının şahsi görüşü doğrultusunda alınan karar farklı değerlendirtiliyor. Diğer 3 derneğin nasıl karar aldığını bilmiyorum. Ama duyumlarımız onlarda diğer derneklerin yürüttüğü süreçten farklı bir süreç takip ettiklerini düşündürtmüyor. Önemli olan burada ilk federasyonu resmi olarak biz başvurduk biz legaliz tartışmasından daha ziyade. Resmi başvurusunu yapan bir federasyonun yapması gereken yükümlülüklerin yapılıp yapılmadığıdır. Eğer yapılması gereken yapılmış olsaydı bir federasyon kurulmadan önce üye olacak derneklerin üyelerine mesajlar gider, üyelerin fikirleri alınır, mevzuata uygun katılımcı genel kurullar yapılırdı bu federasyonlaşma sürecine başlayan bir oluşum ise en az 3 ayda sonuç alır. Resmi mevzuata göre 10 günde kurulamaz. Avcı: O zaman resmiyet nasıl alındı?

 

Aktaş: Resmiyet almak zor bir iş değil. Dernekler kanunu eskisi gibi değil. Dernekler masası şikayet olmadığı takdirde sonuç belgelerine bakıyor. Mesala; Dernek olarak yetkiyi genel kuruldan alman mecburi ama genel kurulu resmi mevzuata göre şeffaf yapıp yapmadığını veya yaptığını ispatlayacak belgeleri dernekler masası bir şikayet olmadan istemiyor. En az üç kişinin imzaladığı divan tutanağına göre işlem yapıyor. Diğer bir konu ise Sen yönetim kuruluna durumu ne ölçü de anlattın? İl derneğinin yürüttüğü süreçten ayrı bir sürece girdiğini kaç yöneticine söyledin ve kabul ettirdin? Yönetim kurulundan kurucu kuruluna temsilci seçilmesi için ne söyledin? En önemlisi resmiyet kazanmadan hangi derneğin genel kurul yaptı. Tekrardan söylüyorum Genel kurul yapmadan hiçbir dernek federasyona üye olamaz kurucu kuruluna temsilci seçemez federasyon resmi olarak kurulamaz. Bu suçtur. Kanunsuzluktur. Dernekler masası bu işlemlerin yapıldığı evrakları istemiyor. Federasyon kuruluşunda istedikleri evraklar üç kişinin imzaladığı divan tutanağı ve yönetim kurulunun kurucu kuruluna temsilci seçtikleri kurucu üye kararının fotokopisi ve imzalanmış tüzük. Kim ne yaparsa yapsın bizler kanuni prosedürden ve şeffaflıktan vazgeçmeden sağlam adımlarla ilerledik ve son aşamaya halkımızla hep birlikte beraberce geldik. Herkesin yolu açık olsun. Üyesini halkını yok sayanlar zamanı geldiğinde yok sayılmasına şaşırmasın.

 

Avcı; İl derneğinin öncülüğünde kurulan federasyonun içerisinde hangi dernekler yer alıyor?

 

Aktaş; İl Derneği; Tirebolu ve Güceliler Derneği; Şebinkarahisarlılar derneği; Eynesil, Görele, Keşap ve Çanakçılılar Derneği; İlitliler Derneği, Gulparlılar Derneği, Sarıyar ve Fırınlılar Derneği diğer derneklerin ise Giresunlular Federasyon’ nun genel kurulu yapılanana kadar katılacaklarını düşünüyorum.

 

Avcı; Başlattığınız sürece katılmayan dernek başkanlarının sizce katılmama nedenleri nelerdir?

 

Aktaş; Genel bir değerlendirme yapılabilir ama bu çok tatmin edici olmaz. Sadece tahminlerim olabilir. Asıl onlara sormak gerek. Yağlıdereliler Dernek Başkanımız Naci Bey değerli bir büyüğümüzdür. Ama her konuda onunla aynı düşünmek zorunda değiliz. En son Afyonda Giresunlular Şehitliğinde anma programında yapacağımız faaliyet konusunda anlaşamadık. Naci Bey, Murat Toker zamanında yapıldığı gibi Şehitlik anma programını şehitlik alanında müzik eğlence yapılarak kutlanmasını istedi. Bizler de bunu olmayacağı sadece Dini vecibelere göre bir anma programı yapılacağını söyledik. Murat Toker başkandan sonra eğlence programını yapmıyoruz. Bu yüzden bizlere gönül koymuş olabilir. Aslında her dernek başkanımızı ayrı ayrı değerlendirmek yerine asıl olan halkımızın ne düşündüğüne bakmak gerekir. Ayrı bir sürece yelken açan dernek başkanlarımız ilk önce genel kurullarını yapsınlar, genel kurullarında federasyonlaşma sürecini bizleri eleştirerek anlatsınlar, bize de söz hakkı versinler biz de anlatalım. Eğer bir dernekte olsa İl derneğinin yürüttüğü sürece o derneğin üyelerinin çoğunluğu hayır desin biz bu yoldan vazgeçeriz. Ama hakikatten ne kadar kaçılacak. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Şapka düşecek.

 

Avcı; ikinci süreci yürütenler içerisinde eski dernekçiler ve siyasiler de var. Neden böyle bir yola girdiler?

 

Aktaş; Federasyonlaşma süreci esnasında çok farklı entrikalara maruz kaldık. Sinsi planlarla karşılaştık. Bizleri bu dehlizlerden çıkartan Hak’ka ve Hakikate inancımızla Giresunlu hemşerilerimizin gözünde gördüğümüz Umut Işığını takip etmemizdir. Allah’ın izniyle 2012 Giresunlular için Milad olacak dedik ve oldu,2013 yükseliş dönemi dedik ve oldu,2014 ise değişim yılı olacak dedik ve inşallah olacak. 2014 ‘ün sloganı ‘’Yeni bir şeyler söylemek lazım’’ olacaktır. İkinci Federasyonlaşma sürecinin öncülerinden bir büyüğümüz bana bir işadamımızla haber gönderiyor. Diyor ki ’’Üzeyir başkana söyle bana 2 ay müsaade etsin ben Federasyon başkanı olarak görev yapayım daha sonra o devam eder.’’ Şuna üzülüyorum bazı büyüklerimizin değişimi anlayamadıklarına, hiçbir şeyin eski gibi olmayacağını kavrayamadıklarına. Birincisi Giresunlular Federasyon makamı pazarlık konusu olamaz ve satılık değildir. İkincisi Federasyon başkanını ancak halkımızın seçtikleri delegeler belirler kendilerini Giresunluların Efendisi zanneden zatı muhteremler belirleyemez. Ama bunlar anlamazlar, bunlar lafta demokrasiyi kullanırlar bu zihniyet tam bir diktatör ve oligarşik bir yönetimi benimsemişler. Bu da normal çünkü bu zihniyetin var olama yolu ancak böyle oluyor. Kendi halkında karşılığı olmayan Efendi ve Efendiciklerin makam mücadelesinde lokomotif olmayacağız. Bu arkadaşlarımızdan farklı bir şey beklemek de doğru değildi zaten, Giresunlular camiasında bunun örnekleri var. Gerekirse bu örnekleri de sizler ile paylaşabilirim. Bu şahısların Giresunlular camiasında neler yaptıkları ve karşılıkları ortada. Kamuoyu her şeyi, herkesin içyüzünü bilecek. Onların gizli ajandalarını artık halkımızda okuyacak. En önemlisi yıllardır alternatifsiz çalışmalarını sürdüren ama bunun karşılığında topluma bir değer katmayan bazı siyasetçi ve dernekçi arkadaşlarımız İl derneğinin son yıllarda yaptığı çalışmalarla cemiyet hayatından güçlü kişilerin siyaset ve dernekçilikte öne çıkmasını yanlış değerlendirdiler. Kendilerine rakip olarak algıladılar. Bunun içinde Federasyonlaşma sürecinin sonuca ulaşmaması için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bu son çırpınışlar. Giresunlular camiasını parçalama hareketini yapanlar amacına ulaşamayacaktır. Bunlar emperyalist sistemin taktiğini uyguluyorlar. Dağılmışı yönetmek çok kolaydır. Çünkü gücü etkisiz, muhalifi yoktur.

 

Avcı: Bahsettiğiniz kişinin size haber gönderdiğini iddia ettiniz, bu kişiyle bu zaman zarfında bu konuları yüz yüze görüşme şansınız oldu mu?

 

Aktaş; Hayır bu teklifi bir aracıyla bize ulaştı o saatten sonra bu yapıda bir kişiyle bir araya gelmemiz ne kadar doğru olur. Bizler makamsal tehditlerle veya atamalarla iş yapmayız.

 

Avcı; Sizin hakkınızda diktatörlükle yönetim yaptığınız iddia ediliyor. Muhalefete yer vermiyormuşsunuz. Bunun için alternatif dernekler kurulacakmış. Bu konuyla alakalı düşünceniz nelerdir?

 

Aktaş: Ekibimizle Yaptıklarımız ortada, bizler Efendiler sultası anlayışını ayaklarımızın altına alıp, yıllarca yok sayılmış halkımızın hizmetkarı olmak için yola çıktık. Her zaman şunu söylüyorum sandıktan kaçılmaz. Sandıkta başarılı olmak içinde planlı ve çok çalışmak gerekiyor. Halkımızın içerisinde olmak gerekiyor. İl derneğinin faaliyet değeri yüz milyarlarla ifade ediliyor artık. Güvenin olmadığı yerde istikrar ve ekonomik güç olmaz. Giresunlular derneğinde hizmet ve muhalefetlik etmek isteyen, herkes üye olabilir. Bizlerin yönetim şeklini beğenmeyenler gelsinler ne kadar üye yapabiliyorlarsa, yönetimimle bir günde hepsini üye yapacağız ve yapacağımız genel kurullar da oy kullanacaklar. Ama mesele bu değil. Çünkü bunların böyle bir niyeti yok. Bu zihniyet az olsun benim olsun diyen zihniyet. Bu zihniyet yönetimini, üyesini halkını yok sayan, atamalarla iş yapmaya çalışan zihniyet. Bunların olduğu hiçbir yerde sandık ve demokrasi olmaz, sadece boş laf vardır.

 

Avcı: Son olarak ne mesaj verirsiniz?

 

Aktaş; İkinci bir federasyonun kurulması bütçesi ve planlaması iyi yapılmamış kısa metrajlı bir film gibi. Bu tarz filmlerde yönetmen ve yapımcıların isimleri aşikar olmaz. Küçük harflerle yazılır. Başarısız olduklarında gidecekleri başka kapılar olsun diye. Başrol oyuncuların ve ekmek parasına çalışan figüranların meşhur olmak için bir umutla girdikleri film macerası, gişenin düşük olacağı korkusundan yönetmenler ve yapımcılar kaçar veya vazgeçerler. Olan başrol oyuncusunun ve figüranların ekmeğine ve umutlarına olur. Güzel günler Giresunlular hemşerilerimizi bekliyor. Giresun rüzgarı Bursa’da esmeye başladı. Rüzgara karşı tükürülmez. Çünkü o tükürük gelir senin yüzüne yapışır. Giresun Havadis Gazetesi Notu; Evet Değerli Okuyucularımız; Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirip kamuoyunu aydınlatıp, bilgi kirliliğini ortadan kaldırma adına konunun muhataplarından Üzeyir bey’e sorduk ve cevaplarımızı sizler ile paylaştık. Konunun diğer muhatabı Hüseyin Güvendi Bey’den de gelecek talep doğrultusunda onunda görüşlerini kamuoyu ile paylaşıp sizleri bilgilendireceğiz..

 

Öte yandan www.bursagiresunlular.com internet sitesi Bursa Giresunluların Resmi Web sitesidir.

 

Gazetemizin web sitesi de www.giresunhavadis.net dir.

 

(Erdal AVCI) Etiketler : Bursa, Giresunlular, Başkanı, Üzeyir, Aktaş, Konuştu,


Bu Haber Toplam 7499 Defa Okunmuştur
Yorum Ekle Yazdır Yukarı
Diğer Haberler: